Proč používat NIXX FORTE?

NIXX FORTE je kvalitní dezinfekční gel účinný proti virům, včetně koronavirů, kvasinkám a bakteriím. Čistí ruce a eliminuje až 99,9% virů a bakterií* bez použití mýdla. Příjemně voní, díky kvalitnímu složení nepáchne, nelepí a ruce příliš nevysušuje. Přípravek NIXX FORTE je biocid.

 • příjemně voní, nepáchne, nelepí
 • ruce tolik nevysušuje a zanechává je jemné
 • obsahuje víc jak 70 % alkoholu,
  působí i na koronaviry
 • Účinný i proti koronavirům
 • Příjemně voní
 • Nepáchne, nelepí
 • Ruce příliš nevysušuje
 • Jemné a kvalitní složení
 • Chrání před infekčními nemocemi

Jak NIXX FORTE používat?

Naneste gel (4 ml) do dlaně jedné ruky, důkladně rozetřete po obou rukách, rozetřete do sucha (dlaně, hřbety, jednotlivé prsty, meziprstí), neoplachujte. A je hotovo. Všimněte si, jak jsou po použití gelu jemné a hebké.

Balení

Vyrábí se v praktickém balení 100 ml, takže ho můžete nosit všude s sebou. Dostupný je i v balení 250 m l s dávkovačem do práce, auta či domácnosti.

Užívejte si pocit čistých rukou s příjemnou vůni limetky a červených hroznů.

Co vás nejčastěji zajímá?

Do rukou vetřete množství gelu o velikosti fazole (3–5 ml). A je hotovo. Užívejte si pocit čistých rukou s příjemnou vůni limetky a hroznového vína. A všimněte si, jak jsou po použití gelu jemné a hebké. Doporučujeme používat alespoň 5 minut před jídlem.
NIXX FORTE dezinfekční gel používejte kdykoliv, kdy budete mít potřebu umýt si ruce. Jeho výhodou je, že se nemusí oplachovat, takže ho využijete opravdu kdekoliv. Zejména při cestování, ve veřejných dopravních prostředcích (praktické 100 ml balení si s sebou můžete vzít na palubu letadla), po kontaktu s penězi, při vaření, po natankování pohonných hmot, při kontaktu se zvířaty.
NIXX FORTE dezinfekční gel je vytvořen na bázi denaturovaného alkoholu. Ruce tedy očišťuje ihned.
NIXX FORTE dezinfekční gel je k dostání v balení 100 ml a 250 ml s dávkovačem. Zakoupit jej můžete v lékárnách a také na našem e-shopu.

Mohlo by Vás zajímat

NIXX FORTE dezinfekční gel na ruce

*Účinky: baktericidní dle normy ČSN EN 13727+A2 a ČSN EN 1500 (45s), virucidní dle normy ČSN EN 14476+A2 proti obaleným virům (30s) včetně koronavirů, levurocidní dle normy ČSN EN 13624 (Candida albicans) (45s). Návod na použití: Naneste gel (4ml) do dlaně jedné ruky, důkladně rozetřete po obou rukách do sucha (dlaně, hřbety, jednotlivé prsty, meziprstí) neoplachujte. UFI: UEW0-A0YU-100Q-S8KN. Typ BP 01. Určen pro širokou veřejnost.

Účinná biocidní látka (g/100g): ethanol (EC: 200-578-6): 70,25 g

Biocid. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a  páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Etiketa ke stažení